in

Nie ma takiej absurdalnej rzeczy

William Wharton – cytaty

Nie ma takiej absurdalnej rzeczy, której by człowiek nie zrobił, próbując nadać życiu jakiś sens.
– William Wharton