in

Ale może raczej należałoby powiedzieć…

Ale może raczej należałoby powiedzieć...

Ale może raczej należałoby powiedzieć, że naczelną, podstawową męką jest nie co innego, tylko cierpienie, zrodzone z ograniczenia drugim człowiekiem, z tego, że się dusimy i dławimy w ciasnym, wąskim, sztywnym wyobrażeniu o nas drugiego człowieka. Witold Gombrowicz, Ferdydurke