in

Wolności nie można

Jan Paweł II – cytaty

Wolności nie można tylko posiadać, nie można jej zużywać. Trzeba ją stale zdobywać i tworzyć przez prawdę.
– Jan Paweł II