in ,

Zawsze masz traktować człowieka jako cel sam w sobie…

Zawsze masz traktować człowieka jako cel sam w sobie...

Zawsze masz traktować człowieka jako cel sam w sobie, a nie tylko środek do celu. Immanuel Kant