in

Moje pokolenie radykałów i burzycieli

Francis Scott Fitzgerald – cytaty

Moje pokolenie radykałów i burzycieli nie wymyśliło niczego na miejsce zacnych starych cnót, takich jak praca i odwaga, i staroświeckich zalet – grzeczności i uprzejmości.
– Francis Scott Fitzgerald