in ,

W ciągu całego mojego życia…

W ciągu całego mojego życia...

W ciągu całego mego życia widziałem w naszym kraju tylko dwie partie. Partię polską i antypolską, ludzi godnych i ludzi bez sumienia, tych, którzy pragnęli ojczyzny wolnej i niepodległej, i tych, którzy wleli upadlające obce panowanie.  Czartoryski Adam Jerzy