in

Nieszczęścia własne…

Margaret Thatcher – cytaty

Nieszczęścia własne nie uprawniają nas do unieszczęśliwiania innych.
– Margaret Thatcher