in

Pies poczciwszy od człowieka

Aleksander Fredro – cytaty

Pies poczciwszy od człowieka –
nim ukąsi, pierwej szczeka.
– Aleksander Fredro