in

Bo serce nie jest sługa

Adam Mickiewicz – cytaty

Bo serce nie jest sługa, nie zna, co to pany,
I nie da się przemocą okuwać w kajdany.
– Adam Mickiewicz