in

Gość i ryba trzeciego dnia…

Gość i ryba trzeciego dnia cuchnie.
-przysłowie polskie