in , ,

Biednym nie jest ten, który nie ma pieniędzy…

„Biednym nie jest ten, który nie ma pieniędzy. Biednym jest ten, który nie ma serca.”
– Autor nieznany