in , , ,

Jeżeli widzisz tylko tyle, co objawia światło…

Khalil Gibran – cytaty

„Jeżeli widzisz tylko tyle, co objawia światło i słyszysz tylko tyle, co obwieszcza głos – to nigdy nie zobaczysz i nie usłyszysz prawdy.”

– Khalil Gibran