in , , ,

Najpewniejszą oznaką pogodnej duszy jest…

Fryderyk Nietzsche – cytaty

„Najpewniejszą oznaką pogodnej duszy jest zdolność śmiania się z samego siebie. Większości ludzi taki śmiech sprawia ból.”
– Fryderyk Nietzsche