in ,

Jeśli chcesz oglądać tęczę…

„Jeśli chcesz oglądać tęczę, musisz dzielnie znieść deszcz.”
-powiedzenie chińskie