in , , , ,

Echo cichego krzyku dzieci…

Papież Franciszek – cytaty

„Echo cichego krzyku dzieci wstrząśnie sercami znieczulonymi
obłudą i władzą. Mamy obowiązek uważnie słuchać tego stłumionego milczącego krzyku.”

– papież Franciszek