in , ,

Najgorsze w słabych ludziach jest to…

„Najgorsze w słabych ludziach jest to, że muszą upokarzać innych,
aby poczuć się silniejszymi.”

-Autor nieznany