in , , ,

Zamykamy się na pomoc innym ludziom…

Janina Ochojska – cytaty

„Zamykamy się na pomoc innym ludziom. Nie pamiętamy już, że my przed laty byliśmy tacy sami. W stanie wojennym również uciekaliśmy.
Znaleźliśmy jednak tych, którzy nas przyjęli. Według mnie dla Polski kwestia uchodźców jest wielką klęską moralną.”
– Janina Ochojska