in , ,

Zawsze silniejszy jest ten…

„Zawsze silniejszy jest ten, kto się uśmiecha niż ten, kto się wścieka.”
– mądrość japońska