in , , , ,

Nigdy się nie mścij…

„Nigdy się nie mścij. Usiądź i poczekaj. Ci, którzy ranią innych, często później wyrządzają krzywdę samym sobie.”

-Autor nieznany