in , , ,

Troska polega na robieniu dla innych tego…

„Troska polega na robieniu dla innych tego, czego sami nie mogą zrobić.
Nadopiekuńczość to robienie za innych tego, co mogą i powinni sami zrobić.”

-Autor nieznany