in , , , , ,

Katolik nie może być antysemitą…

ks. Jan Kaczkowski – cytaty

„Katolik nie może być antysemitą, antygejem, antykimkolwiek, bo
bycie >>antyktosiem<< oznacza, że pogardzamy drugim człowiekiem, a tego czynić nie wolno.”
– ks. Jan Kaczkowski