in , , , , ,

Światło porusza się szybciej niż dźwięk…

Alan Dundes – cytaty

„Światło porusza się szybciej niż dźwięk. To dlatego niektórzy ludzie wydają się bystrzy, dopóki ich nie usłyszysz.”
– Alan Dundes