in ,

Szacunek należy się tym…

„Szacunek należy się tym, którzy na niego zasługują, a nie tym, którzy się
go domagają.”

-Autor nieznany