in

Dzięki zgodzie małe rzeczy rosną…

Dzięki zgodzie małe rzeczy rosną...

Dzięki zgodzie małe rzeczy rosną, przez niezgodę – wielkie upadają. Salustiusz