in , , ,

Większego trzeba rozumu, aby czyjejś…

Maryla Wolska – cytaty

„Większego trzeba rozumu, aby czyjejś dobrej rady posłuchać, niż aby, jej komuś udzielić.“

-Maryla Wolska