in , , , ,

Paradoksalnie konflikt pokoleń manifestuje się…

Andrzej Majewski – cytaty

„Paradoksalnie konflikt pokoleń manifestuje się w pełnej zgodzie: dzieci nie chcą mówić, rodzice słuchać.“
— Andrzej Majewski