in , , , ,

Zarówno optymiści, jak i pesymiści…

George Bernard Shaw – cytaty

„Zarówno optymiści, jak i pesymiści wnoszą wkład w społeczeństwo.
Optymista wynajduje samolot, pesymista spadochron.”
– George Bernard Shaw