in , , ,

Człowiek zrozumie drugiego człowieka…

„Człowiek zrozumie drugiego człowieka, tylko wtedy, gdy znajdzie się
w podobnej sytuacji.”

-Autor nieznany