in , ,

Zawsze silniejszy jest ten, kto się uśmiecha…

Mądrości, przysłowia japońskie

„Zawsze silniejszy jest ten, kto się uśmiecha, a nie ten, kto się wścieka.”
– Mądrość japońska