in , , , ,

Za każdym dzieckiem, które…

„Za każdym dzieckiem, które wierzy w siebie, stoi rodzic, który uwierzył w nie jako pierwszy.”

-Autor nieznany