in , ,

Co cztery lata wyborcy stawiają krzyżyk…

Birgit Berg-Koshnavaz – cytaty

„Co cztery lata wyborcy stawiają krzyżyk. A potem muszą ten krzyż nieść.”
– Birgit Berg-Koshnavaz