in

Mieszkanie bez książki ciemniejsze jest…

Henryk Sienkiewicz – cytaty

„Mieszkanie bez książki ciemniejsze jest niż bez lampy.”
– Henryk Sienkiewicz