in

Słabi nigdy niepotrafią przebaczać.

Słabi nigdy niepotrafią przebaczać.

Słabi nie potrafią przebaczać. Przebaczanie jest cnotą silnych. Mahatma Gandhi