in

My decydujemy tylko o tym…

J.R.R. Tolkien – cytaty

„My decydujemy tylko o tym, jak wykorzystać czas, który nam dano. „

– J.R.R. Tolkien