in , , , ,

Głupi nie wybaczają ani nie zapominają…

Głupi nie wybaczają ani nie zapominają…

„Głupi nie wybaczają ani nie zapominają. Naiwni wybaczają i zapominają. Mądrzy wybaczają, ale nie zapominają.”
– Thomas Szasz