in , , , ,

Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba…

Cyprian Kamil Norwid – cytaty

„Do kraju tego,
gdzie kruszynę chleba
Podnoszą z ziemi przez uszanowanie
Do darów Nieba…
Tęskno mi, Panie…”
– Cyprian Kamil Norwid