in

To, czego pragniesz, zdarzy się, gdy już…

To, czego pragniesz, zdarzy się, gdy już...

To, czego pragniesz, zdarzy się, gdy już tego nie będziesz pragnął. Krzysztof Kąkolewski