in , ,

Nigdy nie myl wykształcenia z wychowaniem…

„Nigdy nie myl wykształcenia z wychowaniem. Żadna uczelnia nie uczy szacunku
do innych i kultury osobistej. To wynosi się z domu.”-Autor nieznany