in

Jest w moim kraju zwyczaj, że…

Cyprian Kamil Norwid – cytaty

„Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny przy wzejściu pierwszej gwiazdy
wieczornej na niebie, ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie”. – Cyprian Kamil Norwid