in

Ten, który wierzy, nie potrzebuje wyjaśnienia…

św. Tomasz z Akwinu – cytaty

„Ten, który wierzy, nie potrzebuje wyjaśnienia. Temu, kto nie wierzy, wyjaśnić się nie da”. – św. Tomasz z Akwinu