in , , , , , ,

Dobry przyjaciel to połączenie z życiem…

Lois Wyse – cytaty

„Dobry przyjaciel to połączenie z życiem. Przywiązanie do przeszłości, droga do przyszłości i klucz do zdrowia psychicznego w całkowicie szalonym świecie”.-Lois Wyse