in

Jeśli nic nie idzie…

„Jeśli nic nie idzie dobrze, zadzwoń do babci”. – przysłowie włoskie