in

Ale zawsze nadchodzi godzina w historii, kiedy ten…

Ale zawsze nadchodzi godzina w historii, kiedy ten...

Ale zawsze nadchodzi godzina w historii, kiedy ten, co ośmiela się powiedzieć, że dwa i dwa to cztery, jest karany śmiercią… Albert Camus