in

Światem rządzi wyobraźnia…

Światem rządzi wyobraźnia...

Światem rządzi wyobraźnia. Napoleon Bonaparte