in ,

Poczułem, że piękna nie należy przeżywać…

Poczułem, że piękna nie należy przeżywać...

Poczułem, że piękna nie należy przeżywać, że pięknem należy żyć. Piękno musi być jak powietrze – potrzebne i nieuświadamialne, póki jest. Melchior Wańkowicz