in

Ci, co rozśmieszają ludzi….

Ci, co rozśmieszają ludzi....

Ci, co rozśmieszają ludzi, cenniejsi są od tych, co każą im płakać. Charlie Chaplin