in

Jest tylko jeden ratunek dla zmęczonej duszy…

Jest tylko jeden ratunek dla zmęczonej duszy...

Jest tylko jeden ratunek dla zmęczonej duszy – miłość do drugiego człowieka. Jose Ortega y Gasset