in

Samotnym jest się tylko wtedy…

Samotnym jest się tylko wtedy...

Samotnym jest się tylko wtedy, gdy ma się na to czas. – Janusz Leon Wiśniewski