in ,

Nigdy nie mógł pojąć sensu walki…

Nigdy nie mógł pojąć sensu walki...

Nigdy nie mógł pojąć sensu walki pomiędzy przeciwnikami, którzy zgadzają się co do zasad. Gabriel Garcia Marquez