in ,

Człowiek jest jak liść niesiony przez wiatr…

Człowiek jest jak liść niesiony przez wiatr...

Człowiek jest jak liść niesiony przez wiatr, z tą tylko różnicą, że wiatr zastępuje dlań nieomylne księgi przeznaczenia. Nie wiesz więc, co może się stać za chwilę, ani też czy wkrótce nie wyruszysz w kierunku zupełnie przeciwnym zamierzonemu. Alfred Szklarski